แพทย์เผย พบผู้สูงอายุชายแดนใต้ป่วย 4 โรคร้าย

กรมแพทย์ทหารบกแจกคู่มือดูแลสุขภาพ เผยพบผู้สูงอายุชายแดนใต้ป่วย 4 โรคร้าย พล.อ.นายแพทย์สายัณห์ สวัสดิ์ศรี หัวหน้าคณะวิจัยจากคลินิกวัยทองโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก และนายอับดุลอาซิส เจ๊ะมามะ รองประธานกรรมการอิสลาม จ.นราธิวาส ได้ร่วมเดินทางมาปิดโครงการพัฒนาต้นแบบสื่อสุขภาพ เพื่อการป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุน

สำหรับผู้นำศาสนา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และราษฎรรักษาหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ จ.นราธิวาส ที่ได้เริ่มดำเนินการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข จ.นราธิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี หลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้พี่น้องประชาชนไม่สามารถเข้าถึงทางการแพทย์ได้ ด้วยปมเหตุส่วนใหญ่ไม่กล้าเสี่ยงต่อการเดินทางไปพบแพทย์ เนื่องจากเกรงไม่ได้รับความปลอดภัยในชีวิต ในส่วนของการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพนั้น เจ้าหน้าที่ได้ให้ผู้ที่เข้าการรักษาเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าใจ และตระหนักที่ต้องดูแลสุขภาพให้มากขึ้น

โดยเจ้าหน้าที่ได้แจกจ่ายหนังสือคู่มือดูแลสุขภาพที่พิมพ์ทั้งอักษรภาษาไทยและภาษายาวีในเล่มเดียวกัน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนอีกทอดหนึ่ง ได้ศึกษาหลักการดำรงชีวิตประจำวัน ควบคู่กับการเดินทางเพื่อปรึกษาและขอแนะนำจากแพทย์ทหารหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน พล.อ.นายแพทย์สายัณห์ สวัสดิ์ศรี หัวหน้าคณะวิจัยจากคลินิกวัยทองโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก เปิดเผยว่า พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีการก่อการร้าย ทำให้ประชาชนทั้งพุทธและมุสลิมไม่สามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ได้ และเมื่อตรวจตลอด 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า 4 โรคที่พบบ่อย คือ โรคความดันโลหิตสูง ไขมัน เบาหวานและภาวะกระดูกพรุน สำหรับ 4 โรคนี้พบให้ผู้มีอายุมาก ซึ่งทั้ง 4 โรคนี้เป็นโรคเดียวกัน คือมีความเป็นมาเหมือนกัน เช่นรับประทานอาหารมากเกินไป รับประทานอาหารน้อยเกินไป รับประทานอาหารไม่ถูกส่วน ขาดการออกกำลังกาย ขาดการดูแลสุขภาพ ถ้าเราสามารถใช้ต้นแบบของโรคกระดูกพรุนในการดูแลสุขภาพ ก็จะทำให้ 4 โรคนี้ดีขึ้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth