เกาะลัด

ไม่น่าเชื่อว่าเกาะกลางแม่น้ำบางปะกงแห่งนี้เต็มไปด้วยนานากิจกรรมเพื่อความสุขวันสุดสัปดาห์มากมาย ตั้งแต่การล่องเรือชมความงามรอบเกาะที่ใช้เวลาราว 1 ชั่วโมง การชมวิถีชีวิตที่ยังคงยึดขนบอันเรียบง่าย ของชาวบ้านที่อาศัยบนเกาะลัด สักการะพระสถูปเจดีย์พระเจ้าตากสินมหาราช แวะชมความคลาสสิกของวัดปากน้ำโจ้โล้ ตื่นตากับค้างคาวแม่ไก่นับร้อยที่วัดโพธิ์บางคล้า

อีกทั้งในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ บนเกาะลัดยังมีการจัดตลาดนัดชาวบ้านที่ต่างก็ขนผลิตผลและขนมพื้นบ้านมาจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว ส่วนในยามค่ำนั้นไม่ควรพลาดกิจกรรมล่องเรือชมหิ่งห้อยที่ทำให้ยามวิกาลของคุณสว่างไสวไปด้วยความสุขใจ รู้ก่อนเที่ยว บนเกาะลัดมีรีสอร์ตและโฮมสเตย์บริการสำหรับผู้สนใจพักแรม สามารถเช่าเรือท่องเที่ยวเกาะลัดได้ที่สวนอาหารแม่น้ำ และตลาดน้ำบางคล้า โดยมีเรือบริการหลายขนาด ได้แก่ เรือขนาด 6 ที่นั่ง เหมาลำ ในกรณีไม่เกิน 4 คน 200 บาท เรือขนาด 10 ที่นั่ง เหมาลำ ในกรณีไม่เกิน 10 คน 500 บาท เรือโดยสารขนาดใหญ่ ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 30 บาท เรือออกเป็นรอบ รอบแรกประมาณ 10.30 น. รอบสุดท้าย 16.30 น. (วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์). ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand