สแกนจุดเสี่ยงบ้านน้ำล้อมไร้อุบัติเหตุ

เยาวชนบ้านน้ำล้อม จ.น่าน ร่วมแสดงพลังสำรวจจุดเสี่ยงในชุมชน เร่งแก้ไขไม่ให้เกิดซ้ำ สร้างวินัยจราจรเชื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้นายพิภัช ประจันเขตต์ ปลัดจังหวัดน่าน เปิดเผยภายหลังการประชุม“สานพลังเครือข่ายขับเคลื่อนรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์”เพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เขต 1 จัดโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ(สคอ.)

ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย ว่า การเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสื่อมวลชนและเครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนน ให้เกิดความตระหนัก รับรู้ และมีจิตสำนึกความปลอดภัย จนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการขับขี่ที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด สู่ระดับอำเภอ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลดจุดเสี่ยง แก้ไข ไม่ให้เกิดซ้ำ การสร้างวินัยจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน
ด้านนายชลิน วิชาญ ประธานชุมชนบ้านน้ำล้อม ต.ในวียง อ.เมือง จ.น่าน กล่าวว่า ชุมชนบ้านน้ำล้อม เป็น 1 ใน 31 ชุมชนของเทศบาลเมืองน่าน ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก(WHO) ให้เป็นชุมชนปลอดภัยระดับโลก เมื่อปี  56 เป็นลำดับที่ 316 ของโลก และเป็นลำดับที่ 3 ของประเทศ  สิ่งที่ทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง คือการใช้ระบบเครือญาติ ช่วยเหลือ ให้โอกาส เอื้ออาทรแบ่งปัน มีความรักความสามัคคี ทำให้ชุมชนเข้มแข็งสู่การเป็นชุมชนปลอดภัย  ซึ่งมุ่งเน้นรณรงค์สวมหมวกนิรภัยในชุมชน การสำรวจ ถนนปลอดภัย มีการสำรวจชุมชน สำรวจหาจุดเสี่ยงต่อการใช้รถใช้ถนน 
ในการทำงานจะระดมทีมกลุ่มเยาวชนและทีมความปลอดภัยในชุมชนสำรวจจุดเสี่ยงพบจุดเสี่ยง 8 จุด และได้แก้ไข เช่น ตัดมุมรั้วจากทึบเป็นโปร่ง เสริมความเด่นชัดของลวดสลิงข้างถนน ติดกระจกนูนทางแยก ติดตั้งป้ายเตือน และทาสีตีเส้นในตรอกซอยถนน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน มีการติดตามผลการดำเนินการแก้ปัญหาเพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไข
นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) กล่าวว่า จากข้อมูลการเสียชีวิตปี 59 จำนวน 22,356 ราย หรือ 61 ศพต่อวัน มีผู้พิการรายใหม่กว่า 5,000 ราย ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศหลายแสนล้านบาทต่อปี นอกเหนือจากบทบาทของภาครัฐและเอกชนแล้ว ท้องถิ่นชุมชนก็มีความสำคัญเพราะอยู่ใกล้กับปัญหามากกว่าไม่ว่าจะเป็นจุดเสี่ยงหรือพฤติกรรมเสี่ยง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews