จี้ก.ล.ต.ฟัน’อิตาเลียนไทย’ เซ่น’เปรมชัย’ถูกจับคดีล่าสัตว์

“ศรีสุวรรณ” จี้ ก.ล.ต. เพิกถอนการจดทะเบียน “บ.อิตาเลียนไทย” ในตลาดหลักทรัพย์ฯ หลัง “เปรมชัย” โดนจับคดีล่าสัตว์ ขัดหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ 13 ก.พ. ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้ายื่นหนังสือเพื่อให้ตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริง 

นำไปสู่การลงโทษ นายเปรมชัย กรรณสูต ในฐานะประธานบริหารบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อาจเข้าข่ายถูกเพิกถอนการจดทะเบียน โดยมี นายปริย เตชะมวลไววิทย์ ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กรและส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุน ในฐานะโฆษก ก.ล.ต. เข้ารับหนังสื่อข้อร้องเรียน ด้าน นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า ได้เข้ายื่นหนังสือกับ ก.ล.ต.เนื่องจากใน พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุไว้ชัดเจนเกี่ยวกับการกระทำผิดที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย โดยเฉพาะเรื่องของ นายเปรมชัย เป็นการกระทำที่กระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัทมหาชนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ อันเนื่องมาจากการกระทำผิดกฎหมาย ก.ล.ต.ในฐานะเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทต่างๆที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็มีอำนาจที่จะเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการกับบริษัทที่ไม่ทำตามธรรมาภิบาลที่บริษัทได้กำหนดไว้ในเรื่องของการจะไม่เข้าไปทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทยังเพิกเฉยไม่ดำเนินการเอาผิดกับ นายเปรมชัย ดังนั้น ก.ล.ต.จึงต้องเข้ามาเป็นผู้สั่งลงโทษบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์จำกัด(มหาชน) ที่ยังคงเพิกเฉยกับกรณีนี้และอยากให้มีมาตรการเสริมหรือเพิ่มเติมเพื่อให้บริษัทอื่นๆในตลาดหลักทรัพย์ไม่ไปกระทำผิดเหมือนกับผู้บริหารบริษัท อิตาเลียนไทย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews