จีดีพีเอสเอ็มอีไตรมาส 2 ปี 60 ยังขยายตัวได้ดี

สสว.เผยจีดีพีเอสเอ็มอีไตรมาส 2 ปีนี้ยังขยายตัวได้ดี สูงกว่าการขยายตัวของจีดีพีประเทศ โดยมีผลจากภาคการค้าและบริการเป็นหลัก คาดตลอดปีจะเติบโตได้ร้อยละ 5 ตามที่ประเมินไว้

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดเผยว่า จีดีพีเอสเอ็มอีไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 มีมูลค่ากว่า 1.56 ล้านล้านบาท ขยายตัวได้ร้อยละ 4.9ชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 5.0 เล็กน้อย แต่ยังสูงกว่าการขยายตัวของจีดีพีประเทศที่เติบโตร้อยละ 3.7 โดยจีดีพีเอสเอ็มอีมีสัดส่วนต่อจีดีพีประเทศร้อยละ 42.1

สำหรับภาพรวมการเติบโตของเอสเอ็มอีช่วงครึ่งปีแรกมาจากการขยายตัวในภาคการค้าและภาคการบริการเป็นหลัก เป็นผลมาจากภาคการท่องเที่ยวที่ยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มสูงขึ้นการบริโภคภาคเอกชนยังคงขยายตัว ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากรายได้ในภาคการเกษตรที่สูงขึ้น จึงคาดว่าจีดีพีเอสเอ็มอีจะยังสามารถเติบโตได้ดีต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปี 2560 ตามที่ สสว. ได้ประมาณการไว้ที่ร้อยละ 5-สำนักข่าวไทย