กลุ่มชาวโรฮิงญาได้เข้าเฝ้าฯสมเด็จพระสันตะปาปาวันนี้

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกบวชพระใหม่ 16 รูประหว่างทรงประกอบพิธีมิสซาวันนี้ในการเสด็จฯเยือนบังกลาเทศ และจะให้กลุ่มชาวมุสลิมโรฮิงญาที่อพยพมาจากเมียนมาเข้าเฝ้าฯในช่วงเย็นด้วย
คาดว่ามีประชาชนราว 100,000 คนมาร่วมประกอบพิธีมิสซาที่สวนสาธารณะในกรุงธากาวันนี้ ซึ่งตรงกับการบวชคณะสงฆ์ในคริสตจักรช่วงที่สมเด็จพระสันตะปา

ปาจอห์นปอลที่2 เสด็จเยือนบังกลาเทศเมื่อปี 2529 ในบ่ายวันนี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสจะเสด็จเข้าร่วมพิธีสวดมนต์ภาวนาเพื่อสันติภาพร่วมกับผู้นำศาสนามุสลิม ฮินดู พุทธ และคริสต์ สำนักวาติกันแถลงว่า ผู้อพยพชาวโรฮิงญา 18 คนจากค่ายผู้ลี้ภัยในเมืองค็อกซ์บาซาร์จะได้เข้าเฝ้าฯสมเด็จพระสันตะปาปาด้วย สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเรียกร้องให้ประชาคมโลกช่วยแก้ไขวิกฤตโรฮิงญา ซึ่งทำให้มีผู้อพยพกว่า 620,000 คนจากรัฐยะไข่ของเมียนมาเข้ามาในบังกลาเทศช่วงเดือนที่ผ่านๆมา

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.